CASE / EKSEMPEL

Hvordan HIBAHUS-forhandler Byggmester R. Vallestad AS markedsfører seg på Facebook

Fyll ut skjemaet og se «behind the scenes» hva de gjorde før, som ikke fungerte bra. Og hva de gjør nå, som fungerer veldig bra – slik at du kan gjøre det samme.

Få casen her:

Fyll ut skjema under og få casen umiddelbart.